Over Zorgmarkten

Een goed werkend zorgstelsel waarin partijen elkaar vertrouwen, hun taken op een verantwoorde en efficiënte manier invullen en de zorg aan de patiënt centraal staat. Een omgeving waarin de zorgprofessional wordt gestimuleerd en gefaciliteerd de beste zorg te leveren voor de patiënt, zich continu te verbeteren en geen zorgen heeft over de organisatie en financiering van de zorg. Zorgmarkten wil dit uw realiteit laten zijn.

Zorgmarkten is uw expert op het gebied van organisatie, regulering en financiering van de zorg. Wij zijn er voor zorgaanbieders, overheden, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Met passie en een gezonde dosis ambitie leiden wij opdrachtgevers door complexe veranderingen in organisaties heen. Ook kunnen wij ingewikkelde stelselwijzigingen begeleiden of helpen wij onze opdrachtgevers hun organisatie op orde te krijgen. Wij laten het niet alleen bij adviezen, maar zorgen ervoor dat gewenste veranderingen realiteit worden door samen met alle betrokken ook de implementatie tot een succes te maken. Drijvende kracht achter Zorgmarkten is Cornelis Jan Diepeveen. Zie verder Profiel.

Wat zijn zorgmarkten?

In Nederland kennen we drie zorgmarkten.

  • Op de zorgverleningsmarkt staat de vraag en het aanbod van zorg centraal. Het gaat over de interactie tussen de zorgverlener en de patiënt.
  • De zorginkoopmarkt gaat over het proces van inkopen en verkopen van zorg. Een proces tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder.
  • De zorgverzekeringsmarkt gaat over het afsluiten van zorgverzekeringen door verzekerden en het leveren van bijbehorende diensten door de zorgverzekeraar.

Dit driemarktenmodel (ook wel de zorgdriehoek genoemd) wordt gesymboliseerd met de twee driehoeken in het logo van Zorgmarkten. Tussen deze driehoeken is de Z van Zorgmarkten zichtbaar. Zorgmarkten wil zorgmarkten op elkaar laten aansluiten. Zo is de zorgverkoop voor zorgaanbieders van cruciaal belang om de zorgverlening op het juiste niveau te houden. Voor een zorgverzekeraar is het belangrijk voldoende verzekerden aan zich te binden om invloed te kunnen uitoefenen op de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg.

Op alle drie de zorgmarkten kan Zorgmarkten u van dienst zijn.