Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen

Secretaris van de door VWS ingestelde landelijke werkgroep ‘psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen’.

In opdracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een werkgroep ingesteld rond de organisatie en bekostiging van de psychosociale zorg bij somatische aandoeningen.
De werkgroep is gevraagd te onderzoeken of er verbeteringen nodig zijn in de organisatie of bekostiging van de psychosociale zorg bij somatische aandoeningen die een grote impact hebben op het psychisch en/of sociaal functioneren (bijvoorbeeld kanker). Daarbij was het verzoek niet alleen te rapporteren over knelpunten, maar ook over welke verbeteracties nodig zijn en wie dit oppakt.

Zorgmarkten was in de persoon van Cornelis Jan Diepeveen secretaris van deze commissie. Namens en in samenwerking met deze werkgroep heeft Zorgmarkten het rapport Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen geschreven. Dit rapport is opgeleverd aan de Tweede Kamer en heeft tot diverse vervolgacties geleid om de toegankelijkheid van psychosociale zorg voor mensen met ingrijpende somatische aandoeningen, zoals kanker, te verbeteren.

Terug naar referenties