Organisatie en financiering van de MKA-chirurgie

Zorgmarkten heeft in opdracht van de KNMT onderzoek gedaan naar de regulering, organisatie en financiering van de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (ook wel: MKA-chirurgie) in Nederland.

Door een aantal stelselwijzigingen is er veel veranderd voor de MKA-chirurgen. Zo was er de overheveling van het Budgettair Kader Kaakchirurgie naar het brede Budgettair Kader Medisch Specialistische Zorg, was er de invoering van integrale bekostiging in ziekenhuizen en kwamen er binnen ziekenhuizen nieuwe organisatiestructuren tot stand. Verder waren er diverse honorariumkortingen, kostprijsonderzoeken en veranderingen in de prestatiestructuur. Deze en nog andere reguleringswijzigingen hebben geleid tot een nieuwe positie van de MKA-chirurg.

Het Sectiebestuur Tandartsspecialisten van de KNMT heeft aangegeven graag te beschikken over een helder en toegankelijk overzicht van alle wijzigingen in de afgelopen jaren. De MKA-chirurgie wil vooruitstrevend, innovatief en ondernemend blijven, goed voorbereid op de toekomst en bovenal onderscheidend in kwalitatief goede pati├źntenzorg. Transparantie over waar de MKA-chirurgie nu staat en hoe het daar gekomen is helpt daarin.

In september 2016 heeft Zorgmarkten haar rapport aan de KNMT opgeleverd.

Terug naar referenties