Horizontaal Toezicht Zorg – MSZ

Cornelis Jan Diepeveen van Zorgmarkten is sinds augustus 2016 de landelijk projectleider Horizontaal Toezicht Zorg en per april 2017 voorzitter van het landelijk platform.

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) zijn in september 2016 het gezamenlijke traject Horizontaal Toezicht Zorg gestart.

Het doel was om in korte tijd te komen tot een gezamenlijke visie en een gezamenlijke implementatiestrategie voor de uitrol van Horizontaal Toezicht in de ziekenhuiszorg. Verder is afgesproken dat er een gezamenlijke business case, een instapmodel en een control framework zou worden ontwikkeld. Cornelis Jan Diepeveen van Zorgmarkten is aangesteld als landelijke projectleider namens NVZ, ZN en NFU.

In een aantal maanden is dit landelijke gezamenlijke raamwerk Horizontaal Toezicht Zorg door ziekenhuizen, UMC’s en zorgverzekeraars ontwikkeld. In maart 2017 zijn deze producten besproken en vastgesteld door de besturen van NVZ, ZN en NFU.

Op 12 april was de landelijk aftrap voor de implementatie tijdens de groot landelijk congres.

Per april is de landelijke projectgroep overgegaan in het Landelijke Platform Horizontaal Toezicht Zorg. Cornelis Jan Diepeveen is aangesteld als voorzitter van dit platform.

Voor meer informatie zie de website www.horizontaaltoezichtzorg.nl

Terug naar referenties