Horizontaal Toezicht Zorg – GGZ

GGZ Nederland  en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn een gezamenlijk project gestart voor de invoering van horizontaal toezicht in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg. Zorgmarkten is in de persoon van Cornelis Jan Diepeveen aangesteld als landelijk projectleider.

Ggz-aanbieders en zorgverzekeraars nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de zorguitgaven. Dankzij horizontaal toezicht krijgen cliënten eerder inzicht in hun zorgkosten, omdat facturen achteraf niet meer worden gewijzigd. Ook is er sneller duidelijkheid over de verrekening van het eigen risico.

De samenwerking tussen zorgaanbieders  en zorgverzekeraars draagt bij aan meer wederzijds begrip en transparantie. Dit moet het onderlinge vertrouwen, maar ook het maatschappelijke vertrouwen in de sector vergroten. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen bij horizontaal toezicht samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit draagt bij aan het verminderen van de administratieve lasten en het verlagen van de controledruk. Ook is er eerder duidelijkheid over de definitieve omzet van zorgaanbieders.

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben een landelijke projectgroep ingesteld die de invoering van horizontaal toezicht in de sector gaat ondersteunen. Binnenkort is meer informatie te vinden op de website www.horizontaaltoezichtggz.nl.

Terug naar referenties