Horizonscan Geneesmiddelen

Zorgmarkten is kwartiermaker en adviseur voor het Zorginstituut Nederland.

Per 2017 is de Horizonscan Geneesmiddelen overdragen vanuit het ministerie van VWS aan het Zorginstituut.

De Horizonscan Geneesmiddelen is een integraal, openbaar en zo objectief mogelijk overzicht van de ontwikkelingen op het terrein van innovatieve geneesmiddelen. Het geeft een beeld van de geneesmiddelen die in de komende jaren op de markt verwacht worden en wat de mogelijk impact hiervan is. Ook monitort de Horizonscan indicatie-uitbreidingen van bestaande innovatieve geneesmiddelen.

Zorgmarkten heeft een uitvoeringstoets opgesteld om de overgang van het ministerie van VWS naar het Zorginstituut te bewerkstelligen. Het ministerie heeft ingestemd met deze uitvoeringstoets. Ook heeft Zorgmarkten de implementatie binnen en buiten het Zorginstituut begeleid.

Voor meer informatie zie de website www.horizonscangeneesmiddelen.nl.

Terug naar referenties