Herinrichting Administratieve Organisatie en Interne Controle

Binnen het Medisch Spectrum Twente is Zorgmarkten gevraagd de keten van Administratieve Organisatie en Interne Controle te verbeteren.

In dit traject wordt aangesloten bij landelijke kaders voor correct registreren en declareren, en wordt de interne controle functie versterkt. Hierdoor krijgt het Medisch Spectrum Twente nog beter zicht op eventuele onjuiste registraties, maar ook op eventuele onder-registratie. Het ziekenhuis krijgt zo meer grip op het administratieve proces.

Ook investeert het Medisch Spectrum zo in een continue verbeterende kennisorganisatie ten aanzien van registratie en declaratie en worden de eerste stappen gezet naar Horizontaal Toezicht.

Terug naar referenties