Nieuw beleid voor dure geneesmiddelen

Zorgmarkten was in de persoon van Cornelis Jan Diepeveen 11 maanden werkzaam op interim basis bij het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Als senior beleidsmedewerker bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) was hij verantwoordelijk voor een aantal dossiers op het gebied van de dure geneesmiddelen, zoals het versterken van de inkoopmacht van zorgaanbieders en zorgverzekeraars bij de inkoop van deze geneesmiddelen.

Tevens was hij projectleider van de Horizonscan+, een nationale scan die alle ontwikkelingen op gebied van de dure geneesmiddelen monitort. Ook heeft hij bijdragen aan het met veldpartijen afgesproken Integraal pakket aan maatregelen ter borging van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen en de maatregelen die daaruit voort vloeiden.

Terug naar referenties