Commissie Transparantie en Tijdigheid

Extern secretaris van de commissie Transparantie en Tijdigheid

Een van de speerpunten van het kabinetsbeleid op het gebied van de zorg is het verbeteren van de informatievoorziening over de zorguitgaven. Enkele jaren geleden is daartoe door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een stuurgroep ingericht. Dit heeft geleid tot een aantal verbeteracties zoals de verkorting van de DBC-doorlooptermijnen binnen de medisch specialistische zorg. Maar verdere verbetering is nog steeds noodzakelijk.

Een voorstel van de Tweede Kamer, tijdens de begrotingsbehandeling 2016, om een commissie van (financieel) experts nog eens goed naar deze problematiek te laten kijken is door het kabinet overgenomen en het kabinet heeft op voorstel van de Minister van VWS ingestemd met de instelling van de Commissie Transparantie en Tijdigheid. In deze commissie zijn vijf externe deskundigen benoemd van zowel binnen als buiten de zorg.

De opdracht van de commissie is om antwoord te geven op de vraag van de minister: ‘Welke concrete oplossingen kunnen worden aangedragen om beter en eerder inzicht te krijgen in de uitgaven voor de curatieve zorg?’ Cornelis Jan Diepeveen van Zorgmarkten is als extern secretaris van deze commissie aangesteld om de commissie te ondersteunen en het eindrapport te schrijven.

Op 12 september 2017 heeft de commissie haar eindrapport opgeleverd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op 19 februari 2018 heeft de minister voor medische zorg zijn reactie op het rapport aan de Tweede Kamer gestuurd. Er zullen een aantal aanbevelingen worden opgevolgd met het oog op een snellere verantwoording van de zorgkosten.

Terug naar referenties