Advisering Wet BIG

Opstellen van de uitvoeringstoets ‘Advisering Wet BIG door Zorginstituut Nederland’.

Om de beoordeling van nieuwe aanvragen voor opname in de Wet BIG zo objectief mogelijk te maken en verder te professionaliseren heeft de minister van VWS het Zorginstituut gevraagd hiervoor een onafhankelijke adviesfunctie op te zetten.

Concreet betekent dit dat het Zorginstituut de minister van VWS gaat adviseren over de toelating van nieuwe beroepen en de erkenning van nieuwe specialistentitels. De minister van VWS is voornemens het gehele adviestraject, van loketfunctie tot het geven van een advies, bij het Zorginstituut te beleggen. De minister heeft het Zorginstituut ook gevraagd de minister te adviseren over de criteria van het beoordelingskader.

Zorgmarkten heeft namens, en in samenwerking met, het Zorginstituut deze uitvoeringstoets opgesteld. De uitvoeringstoets is in december 2017 aan de minister opgeleverd.

Terug naar referenties