Referenties

Evaluatie VINEX-regeling

Opdrachtgever:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sporti

Lees verder
Bekostiging Zorgnetwerken antibioticaresistentie

Opdrachtgever:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lees verder
Advisering Wet BIG

Opdrachtgever:
Zorginstituut Nederland

Lees verder
Horizontaal Toezicht Zorg – GGZ

Opdrachtgever:
GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland

Lees verder
Commissie Transparantie en Tijdigheid

Opdrachtgever:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lees verder
Organisatie en financiering van de MKA-chirurgie

Opdrachtgever:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

Lees verder