Project- en Programmamanagement

Zorgmarkten is een ervaren partij op het gebied van project- en programmamanagement. Op zeer efficiënte wijze weet Zorgmarkten complexe projecten en programma’s tot het gewenste resultaat te brengen. Daarbij is Zorgmarkten zeer flexibel en worden de wensen van de opdrachtgever op een zo goed mogelijke manier meegenomen. Wat betreft het project- en programmanagement kan gedacht worden aan:

 • Begeleiden van fusies of andere complexe organisatieveranderingen
 • Het invoeren van nieuwe bekostigingssystemen
 • Implementatie en uitvoering van nieuwe beleid
 • (Her)inrichten van de financiële of administratieve organisatie
 • (Her)inrichten van de interne controlefunctie of een compliance-organisatie
 • (Her)inrichten van een adequaat controlesysteem voor zorgverzekeraars (formele controle, materiele controle, fraudedetectie)
 • Projectmatig oplossen van complexe financiële of organisatorische vraagstukken
 • Coördineren van een efficiëntere inrichting van werkprocessen
 • Verbeteren van de inkoop- en verkoopprocessen bij zorgaanbieders
 • Verbeteren van de registratie- en declaratieprocessen bij zorgaanbieders
 • Verbeteren van de inkoop-, polis- of uitbetalingsprocessen bij zorgverzekeraars
 • Professionaliseren van governancestructuren of het inrichten van een nieuwe governancestructuur (bijv. als gevolg van de invoering van integrale bekostiging)
 • Professionaliseren van afdelingen / teams