Profiel

Met Zorgmarkten haalt u meer dan tien jaar ervaring in de zorgsector in huis. Met kennis en ervaring opgedaan bij zorgverzekeraars, zorgaanbieders en de overheid, kent Zorgmarkten de sector van binnenuit. Drijvende kracht achter Zorgmarkten is Cornelis Jan Diepeveen. Een gemotiveerde senior consultant / interim-manager met een hands-on mentaliteit en ervaren in het leiden van complexe verander- en adviestrajecten.

Cornelis Jan is een expert op het gebied van organisatie, regulering en financiering van de zorg. Hij weet partijen op een heldere en efficiënte manier door (strategische) besluitvormingsprocessen te leiden, ook in bestuurlijk of politiek gevoelige omgevingen. Ook de implementatie van verbetertrajecten is aan hem toevertrouwd.  Met een groot netwerk in de zorg heeft hij veel partners waarmee opdrachten kunnen worden uitgevoerd en weet hij relevante stakeholders makkelijk te vinden.

Afgestudeerd als gezondheidswetenschapper (master Beleid & Organisatie van de Gezondsheidszorg) start Cornelis Jan tien jaar geleden als consultant bij een adviesbureau in de curatieve zorg. Na doorgegroeid te zijn tot senior consultant en docent van diverse opleidingen in de zorg, maakte hij de overstap naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vanuit de NZa was hij verantwoordelijk voor het managen van omvangrijke veranderprojecten, de implementatie van nieuwe bekostigingssystemen, de fusie tussen de NZa en DBC-Onderhoud en een landelijk onderzoek naar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in ziekenhuizen. In 2015 startte Cornelis Jan Zorgmarkten.

Ervaring vanuit NZa

 • Het coördineren van bekostigingstrajecten in de medisch specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg en verantwoordelijk voor een goede inbedding van de DBC-werkzaamheden in de NZa-organisatie (DBC-coördinator).
 • Het aansturen van een landelijk onderzoek naar de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg (onderzoeksleider). Zie ook het rapport en de publicaties in het NRC.
 • Adviseren van de Minister van de Minister van VWS over het scheiden van publieke en private verantwoordelijkheden ten aanzien van de DBC-systematiek (projectmanager). Zie het advies ‘Organisatie DBC-systematiek’.
 • Verantwoordelijk voor de aansturing van de fusie tussen DBC-Onderhoud en de NZa. In dit programma participeerden zo’n 40 medewerkers van beide organisaties, verdeeld over 7 projectgroepen en een programmateam. Per 1 mei 2015 heeft dit programma geleid tot een nieuwe NZa-organisatie (programmamanager).
 • Verantwoordelijk voor de invoering en doorontwikkeling van het nieuwe bekostigingssysteem ‘DBC´s Op weg naar Transparantie’ (DOT). Dit DBC-systeem is ingevoerd voor de hele medisch specialistische zorg per 2012 (projectmanager). Meer informatie over de beoordeling, besluitvorming en de doorontwikkeling.
 • Het ontwikkelen en implementeren van een nieuw kostprijsmodel voor de medisch specialistische zorg op basis waarvan de huidige ziekenhuistarieven door de NZa worden berekend (projectmanager).
 • Verantwoordelijk voor de invoering van integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg. Deze wijziging is ingevoerd per 2015. De NZa heeft de Minister over deze invoering geadviseerd en de implementatie vanuit de regelgeving begeleid (projectmanager).
 • Verantwoordelijk het het uitbrengen van de eerste monitor integrale bekostiging. De monitor is eind 2014 uitgebracht (projectmanager).
 • Plaatsvervangend manager van de afdeling Tweedelijns Somatische Zorg (ziekenhuiszorg) van de NZa.

Ervaring als senior consultant bij zorgverzekeraars en ziekenhuizen

 • Het managen van ziekenhuisbrede projecten om de basisregistratie te verbeteren.
 • Het opzetten en verbeteren van de interne controlefunctie van ziekenhuizen.
 • Het verbeteren van de planning en controlcylus bij zorgverzekeraars.
 • Het opzetten van een nieuw controlegebouw voor zorgverzekeraars op basis waarvan de formele en materiele controles worden uitgevoerd.
 • Het ontwikkelen en geven van opleidingen over ‘DBC’s’ en ‘Zorgfinancien’ voor (financiele) medewerkers van ziekenhuizen, zorgverzekeraars en consultants van Eiffel.
 • Het opstellen van controleplannen voor ziekenhuizen ten behoeve van de juistheidsverklaringen door de accountants.
 • Diverse interim-functies bij ziekenhuizen, zoals beleidsadviseur, controller, staffunctionaris en projectmanager.
 • Diverse interim-functies bij zorgverzekeraars, zoals projectmanager, auditor en controller.