Onderzoek en advies

Zorgmarkten onderzoekt en adviseert in opdracht van partijen in de zorgsector. Hierbij staat de vraag van de klant centraal. Zorgmarkten heeft veel ervaring met de uitvoering van complexe onderzoeken en het maken van adviezen op financieel-economisch of op organisatorisch vlak. Deze onderzoeken en adviezen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 • Nieuwe en bestaande bekostigingssystemen
 • Nieuw te volgen beleid of markordeningsvraagstukken
 • Financiering van (nieuwe) vormen van zorg
 • Inrichting van de financiële of administratieve organisatie
 • Inrichting van de interne controlefunctie of een compliance-organisatie
 • Inrichting van een adequaat controlesysteem voor zorgverzekeraars (formele controle, materiele controle, fraudedetectie)
 • Oplossingen voor (complexe) financiële of organisatorische vraagstukken
 • Efficiëntere inrichting van werkprocessen
 • Verbetering van de inkoop- en verkoopprocessen bij zorgaanbieders
 • Verbetering van de registratie- en declaratieprocessen bij zorgaanbieders
 • Verbetering van de inkoop-, polis of uitbetalingsprocessen bij zorgverzekeraars
 • Professionalisering van governancestructuren / inrichting van een nieuwe governancestructuur (bijv. als gevolg van de invoering van integrale bekostiging)
 • Professionalisering van afdelingen / teams